foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ZSTiO (59)

SZKOŁA KREATYWNEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA

Najlepsze technika w powiecie żagańskim w ZSTiO w Żaganiu

tarcza_2020.png

Szkoła przynależy do:

loga-stref-final-export_DKE - standard.jpg

ZEBRANIA Z RODZICAMI

W CZWARTEK
10 WRZEŚNIA 2020r.,
o godzinie 17.00
odbędą się zebrania 
z rodzicami. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

 

 


Fotki

 • 1.jpg
 • 1a.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 5e5f4ce919a2fb5a119f78fc5b38cbc6.gif
 • 6.jpg
 • 7.JPG
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 009.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 011.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg

PARTNERZY

 • 34BKP.png
 • DKE.png
 • Hotel Career.png
 • KPSP.png
 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.png
 • MCK.png
 • MON.png
 • OHP.png
 • Policja.png
 • Poradnia Psychologiczno Pediatryczna.png
 • SBH.png
 • Unityline.png
 • Urzad_Pracy.png
 • WKU.png

RYS HISTORYCZNY

   Po zakończeniu II wojny światowej do Żagania zaczęli napływać osadnicy i repatrianci, którzy znajdowali zatrudnienie w zakładach włókienniczych. Wraz z rozwojem zakładów włókienniczych w okolicy, pojawiła się konieczność kształcenia kadr niezbędnych dla funkcjonowania tej gałęzi przemysłu. 16 lipca 1959 roku Minister Oświaty wydał zarządzenie w sprawie utworzenia w Żaganiu Technikum i Zasadniczej Szkoły Włókienniczej. 1 września szkoła rozpoczęła działalność. Rok szkolny zainaugurował mgr inż. Stanisław Gawlik oraz grupa 207 uczniów i 8 nauczycieli. Wraz z nauką trwały prace adaptacyjne i remontowe, dlatego też dopiero 23 stycznia 1960 roku odbyła się uroczystość otwarcia szkoły. Z czasem szkoła pozyskała nowe budynki. W 1961 uruchomiono salę gimnastyczną oraz internat przy obecnej ulicy J. Piłsudskiego, w 1965 oddano tzw. "nowe skrzydło" budynku przy ulicy Gimnazjalnej 13, a w 1967 roku halę warsztatową przy ulicy Armii Krajowej.

 szkoła1


     

 

      W 1963 roku szkoła zmieniła nazwę na Technikum i Zasadnicza Szkoła Włókiennicza nr 59. Podczas obchodów X -lecia szkoły w 1969 roku nadano jej imię Franciszka Zubrzyckiego. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła już w 1972 roku. Szkołę przemianowano wówczas na Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żaganiu. Rok później szkoła wzbogaciła się o kolejny budynek, przeznaczony na internat , przy ulicy H. Brodatego. W 1974 roku zapadła decyzja o ponownej zmianie nazwy szkoły. 29 października decyzją Kuratora Oświaty szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół Włókienniczych im. Franciszka Zubrzyckiego. W 1975 roku wojewoda zielonogórski przekazał z przeznaczeniem na internat budynek przy ulicy X-lecia PL., zaś w 1979 roku uruchomiono drugą halę warsztatów szkolnych. i duże boisko szkolne.

                                                     

 

    Od 1 września 1996 roku szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych. Wraz ze zmianami ekonomiczno- społecznymi szkoła zaczęła zmieniać kierunki kształcenia. Zmniejszyła się także liczba budynków. Zlikwidowano internaty i warsztaty szkolne.

Obecnie szkoła funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu w kompleksie przy ulicy Gimnazjalnej 13.

   Dzisiejsza szkoła łączy tradycję z nowoczesnością i europejskim wymiarem kształcenia. To przede wszystkim szkoła przyjazna dla ucznia, bezpieczna, dobrze przygotowująca do egzaminów zewnętrznych i stwarzająca warunki do wszechstronnego rozwoju osobistego, zapewniając przyjazną atmosferę do nauki. Od czerwca 2014r. poszczególne typy szkół noszą imię gen. Władysława Andersa.

 

 

logo59     

 

 

2020 Copyright Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu Rights Reserved